Deze website bevat materiaal, zoals teksten, foto's en andere afbeeldingen en geluid. Dit materiaal is beschermd door
auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
in dit materiaal zijn het eigendom van de eigenaar van deze website. Deze website bevat ook merken en logo's.
Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van de eigenaar.

U heeft toestemming:
* alle pagina's te bezoeken
* elk van de pagina's één keer af te drukken voor persoonlijk gebruik.
* een hyperlink te plaatsen naar de home-page van deze website.

U heeft geen toestemming:
* individuele pagina's af te drukken op papier en in oplagen te overhandigen,
* de tekst van pagina's te veranderen of aan te passen,
* de bestanden die u download te veranderen, data te "strippen" uit de bestanden,
* door de eigenaar van deze website ter downloading aangeboden bestanden te verspreiden,
* een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand van deze website met de extensie pdf., zip, gif, psd, of jpg
of een andere bestandindeling download,
* pagina's of tekst te plaatsen binnen een andere web-site, pagina’s of tekst te plaatsen in een z.g. Frame van websites,
* pagina's, tekst, inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden
bestanden binnen andere publicaties, hetzij geschreven, gedrukt danwel elektronisch (web, ftp, cd, dvd, nieuwsgroepen, etc.)
te plaatsen.

Verzoek gebruik:
Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand
schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar van deze website of de respectievelijke eigenaren daarvan.
Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u
specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (url, bestandsnaam, titel, afbeelding, tekst) voor welk doel u het wenst te
gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk uw naam, organisatie, adres,
e-mail, telefoon. Het verzoek dient ondertekend te zijn door de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is.
Rechtspersonen dienen een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel mee te sturen.

U kunt uw verzoek vooreerst sturen naar de eigenaar van deze website via de contactpagina.

Wij behouden ons het recht voor geen toestemming te verlenen.

Eigenaren website: Dutch Pirates, Leiden, Nederland
www.dutch-pirates.nl
contact: info@dutch-pirates.nl

© 2016-2020 Dutch Pirates

Banner © Copyrights Dutch Pirates
Keep to the Code!
Vlag Netherlands
Vlag Great Britain
Vlag Germany