Black "Bonny" Rose
Black "Bonny" Rose
Black "Bonny" Rose
Maude, de Ierse zus van ene Arthur, bijgenaamd de “Zwarte Roos” was met haar gezelschap op weg naar China via de Zijderoute.
Trynt, een handboogschutter uit Wales van formaat en “Walter”, haar als man verklede vriendin Anwen, ook uit Wales, hadden
zich aangesloten bij de karavaan van Lu Chung, naar eigen zeggen een Chinees met Mongoolse voorouders.
Ze hadden goede zaken gedaan en waren op de terugweg naar Europa toen ze gevangen werden genomen door een horde
Mongoolse krijgers die dat deel van China hadden bezet.
Met behulp van Lu Chung konden Trynt, Maude en Anwen, beide verkleed als dienstknechten ontsnappen.
Ze probeerden England te bereiken, een hachelijke onderneming omdat ze ontdaan waren van al hun bezittingen. Het vermoeden
was dan ook dat Lu Chung hier verantwoordelijk voor was, maar zoals het erna uitzag had hij wel hun leven gered. Voorlopig.
Ze worden dan ook opnieuw gevangen genomen, deze keer door Chinezen, vreemd genoeg onder aanvoering van de overgelopen
Mongoolse generaal Bayan die ze al eerder hadden ontmoet als vriendelijk heerschap.
Aangekomen in China wordt hun vertelt dat ze de rest van hun leven in China moesten blijven.
Gedurende hun jarenlange gevangenschap leren ze Chinees lezen en schrijven en gebrekkig spreken en werden ze bedolven onder
de hun tot dan onbekende culturele en wetenschappelijke kennis, inclusief het recept voor buskruit. Omdat “Black Rose” moeilijk
was uit te spreken voor Chinezen werd het uiteindelijk “Bonny”.
Het waren gelukkige jaren, maar toch besluiten ze alle drie te ontsnappen.
Trynt stierf onderweg aan de ontberingen en daardoor na een ongelukkige val in een ravijn. Uiteindelijk bereiken de twee
vriendinnen de zee. Het vissersbootje wat ze hadden “gevonden” in de buurt van een dorpje en waarin Maude op Anwen wachtte
dreef weg voordat ze haar kon pakken. Anwen bleef achter, naar verluidt heeft ze in het dorp een groep mannen geronseld
voor de piraterij. Dat bracht meer op dan de visserij, zou later blijken.
Maar daarover een andere keer.
Alleen met een kleine voorraad water dreef Maude, nog steeds verkleed als man de Chinese zee op waar haar wrakke
bootje uiteindelijk in een windstille nacht tegen een groot schip bonkte en bijna zonk.
Ze werd door ruwe zeelui aan boord gehesen en voorgeleid aan de kapitein.
Deze hoorde haar hele verhaal aandachtig aan, was vooral geïnteresseerd in haar kennis van de Chinese cultuur en
niet te vergeten, in haar wetenschappelijke kennis, onder andere van het Chinese buskruit.
Black "Bonny" Rose mocht aan boord blijven van de White Pearl, op weg naar Batavia. Niet als gevangene maar als
instructeur voor alle kanonnen, munitie, pistolen en geweren aan boord met het nieuwe, vele malen krachtiger
Chinese buskruit.
En Ierland? Heeft ze nooit meer teruggezien.
En Anwen, haar vriendin? Wellicht horen wij nog wel van haar, wie weet!
Copyrights pictures: Lux Homini. Story: Teague - Dutch Pirates
Black "Bonny" Rose