Canoneer Keystone
Canoneer Keystone
Canoneer Keystone
Een man met een belangrijke dubbelrol aan boord van de White Pearl is Canoneer Keystone.
Hij werd door Captain Teague opgepikt op een straatfeest in het stadje São Sebastião aan de Guanabara Bay.
Teague was met Johnny Sacrifice op zoek naar nieuwe crewleden toen ze Keystone midden op het stadsplein een demonstratie
zagen geven van zijn schietkunst. Met een katapult schoot hij op metalen blikken in een marktkraam en telkens als hij raak
schoot klonk er een oorverdovend gejuich op uit de menigte. Nadat Keystone dapper elke uitdaging was aangegaan en als
winnaar uit de strijd kwam keken Teague en Johnny elkaar aan. Zo’n schutter kunnen we gebruiken op de White Pearl !
Keystone werd uitgenodigd voor een fles rum en voor hij het wist voer hij mee aan boord van hun schip. Hier leerde hij schieten
met flintlock, geweer en kanon, en binnen een paar maanden maakte hij het tot kanonnier. Hij liet menig schip zinken als hij de
kanonnen met zijn crew bemande.
Hij bezat nog een ander talent, namelijk het hanteren van de pen. Zo schilderde hij wanneer hij kon de bemanning zo snel en
levensecht dat men dacht dat het tovenarij was. Zijn schilderijen vormen een kijkje in het leven en de avonturen aan boord van
de White Pearl, en zijn nog altijd van onschatbare waarde.
Copyrights pictures: Dutch Pirates and story: Indigo de Mora