Fiddles of the Desperado
Fiddles
Fiddles
Fiddles werd geboren met muziek in zijn bloed. Als zoon van een meubelmaker nabij Vlissingen tikte hij als peuter al op alles
wat hij in de werkplaats van zijn vader vond. Op zijn 7e verkreeg hij zijn eerste viool. Handig had hij deze buit gemaakt in een
van de taveernes van de stad, en bang voor de toorn van zijn vader nam hij het instrument mee naar het strand en begon daar
zijn eerste noten te spelen. Nu waren die eerste noten natuurlijk niet om aan te horen. De meeuwen vlogen er van op en de
katten uit de wijk schreeuwde naar hartelust mee met zijn gejengel. Eenmaal thuis werd de viool onder de planken van de
houtschuur verstopt en elk vrij moment uit zijn rustplaats gehaald om bespeelt te worden.
Eb en tij wisselden zich af, de maan maakte zijn rondes en telkens werd het geluid van de viool beter gestemd.
Hoe zuiverder Fiddles spel werd, des te meer publiek trok hij. De vissers staakten hun werk om bij hem te komen kijken en de
mensen op te markt klapten mee op de maat van zijn aanstekelijke muziek. Nu was al die roem voor hem geweldig evenals
het geld wat het hem bracht, maar als hij op de kade stond en zijn hart haast uit zijn lijf speelde ging een oog altijd
voorzichtig richting de zee. Op een dag kon hij zich niet bedwingen. Hij pakte zijn spullen en spaargeld, nam afscheid
van zijn familie en zette zijn viool onder zijn kin. Fiddles speelde van zijn ouderlijk huis tot aan de kade waarna hij boog
voor zijn Hollandse publiek en zich aan boord van het eerste beste handelsschip liet helpen.
Zijn eerste reis bracht hem naar Nassau waar hij het vrije leven van de boekaniers en piraten leerde kennen.
Nu vaart hij met de crew van de Desperado en soms op de White Pearl naar verre oorden, en en begeleid hij elk avontuur
met een meeslepend lied.
Copyrights picture left: Norbert Loup-Edit: Captain Teague. Copyright picture right: Le Blanc Design - Story: Indigo de Mora
Fiddles on dek. Copyrights picture: Norbert Loup - Edit: Captain Teague.