Captain Jack the Elder
Jack the Elder, Captain
Captain Jack the Elder (Grandfather of Dark Jack)
Een griezelige ontmoeting eind oktober: in de kapiteinshut van het oude eerbiedwaardige schip (met een lange, gruwelijke
geschiedenis) kroop de mist kort na donker uit alle scheuren van de plankenvloer. Toen de mist verdampte, kreeg de oude
Captain “Jack the Elder” plotseling vorm. Het schijnt dat hij op een vreselijke manier aan zijn einde was gekomen in een
gevecht met nazaten van een Spaanse veroveraar toen hij op zoek was naar de schat van zijn grootmoeder Bep.
Zijn dochter, Vienne, veel eerder overleden aan een gevreesde ziekte, was sindsdien aan boord gebleven …….
Een ooggetuigenverslag:
“Iedereen kent het gevoel geobserveerd te worden zonder de vermeende waarnemer te zien. Nou, ik zat op een piratenschip,
dus het is geen wonder dat je jezelf een beetje ongemakkelijk voelt in je vel. Maar dit was een heel concreet gevoel:
Ik wordt in de gaten gehouden. Ik keek om me heen maar kon niemand zien. Ik probeerde bliksemsnel om te draaien .......
....... maar dat werkte niet !
Maar ik had het gevoel dat zich twee ogen op mijn rug vastzogen. Ik had nog niet in de donkere hoek gekeken waar allerlei
rommel lag. Het was daar echt donker en het duurde even voordat mijn ogen zich aanpasten. Maar toen zag ik hem:
Een oudere man met lang, sneeuwwit haar die naar me staarde, nee, hij doorboorde me letterlijk met zijn ogen.
We stonden een tijdje, het leek een eeuwigheid, en staarden elkaar aan. Helaas verstoorde een tochtvlaag de enige lichtbron,
een paar kaarsen op tafel. De oude man verdween in het donker. Toen het licht weer in de hoek viel, was hij er niet meer.
Het was wel ijzig koud geworden in de hut.
Boven aan dek hoorde ik dat ik kennis had gemaakt met Captain “Jack the Elder”, kapitein van dit schip, lang geleden.
Ik had geluk dat ik niet ook nog zijn dochter hat ontmoet en het was toch al een wonder dat ik het kon navertellen”.
Copyrights pictures: Lux Homini. Story: Lux Homini, edit by Dark Jack - Dutch Pirates
Captain Jack the Elder in his cabin