Vienne, doughter of Jack the Elder
Jack's doughter Vienne
Vienne, de dochter van "Captain Jack the Elder"
Vienne, de dochter van de kapitein had een moeilijk leven - als enige vrouw aan boord van een piratenschip.
Ze werd gehaat door de bemanning omdat de bijgelovige zeilers er zeker van waren dat vrouwen aan boord alleen maar ongeluk
zou brengen. Aan de andere kant, toen ze wekenlang weg waren van havens en bordelen, begonnen de mannen er anders naar te
kijken. Op een manier die de jonge vrouw helemaal niet leuk vond. Er werden ook vrij suggestieve opmerkingen gemaakt, maar
onder de strenge en wraakzuchtige ogen van de kapitein vonden er verder geen toenaderingen plaats.
Toen Vienne na een korte ernstige ziekte stierf aan tyfus , werd in haar nalatenschap een versleten vel papier gevonden.
Het bleek een lijst met bijna alle namen van de bemanning te zijn. Het grootste deel van de crew stond daar vermeld, met
een paar of veel streepjes achter de naam. Niemand wist wat daarmee moest gebeuren, het papier verdween in
de grote kist van de kapitein.
Het duurde niet lang voordat aan boord onverklaarbare incidenten gebeurden. Bemanningsleden verdwenen spoorloos van het
schip, anderen werden gevonden met opengesneden keel. De oude ‘Limpin Joe’, die niet meer helemaal goed in zijn hoofd was,
vloekte steen en been dat hij vóór elk incident de overleden dochter van de kapitein had gezien.
Ze had volgens hem een stuk papier in haar hand en schrapte iets door. In eerste instantie wilde niemand de gekke man geloven,
maar de scheepsarts kwam uiteindelijk op het idee om de vergeelde lijst in de kist van de kapitein op te zoeken.
Na wat gemompel van de kapitein ging de kist van slot.
De schok was groot toen bleek dat sommige namen van de lijst waren doorgestreept, precies die namen van de crew die
op zo'n mysterieuze manier waren gestorven. De bemanning raakte in paniek, veranderden haastig van koers naar de
dichtsbijzijnde haven, waar ze in alle windrichtingen vluchtten.
Niemand weet het lot van de mannen op de lijst die toen nog in leven waren, maar er wordt beweerd dat ergens eind oktober
Vienne, de dochter van de kapitein in zijn hut verschijnt en tevreden kijkt naar een lijst met doorgestreepte namen.
Het gerucht gaat dat alle namen zijn doorgehaald. Dat geeft te denken.
Copyrights pictures: Lux Homini. Story: Lux Homini, edit by Dark Jack - Dutch Pirates
Vienne, doughter of Jack the Elder